El sistema educatiu de Balears no està preparat per reprendre les classes abans de setembre

Fecha: 07 May 2020

UGT Ensenyament adverteix que el sistema educatiu de Balears no està preparat per obrir els centres escolars abans de setembre, i demana que es continuï amb el teletreball i que es contractin més docents el pròxim curs per garantir la tornada amb els criteris sanitaris.

El sindicat considera que el actual pla d’Educació posa en risc als docents i als equips directius. Defensa que la voluntarietat o la conciliació no són criteris sanitaris vàlids i que s'han de introduir mesures que fomentin la conciliació, com un permís retribuït que permeti a un dels progenitors quedar-se a casa.

Afirma que les eines de substitucions de baixes o un altra tipus d'absències no són suficients per assumir la possible substitució del personal derivada de baixes massives. Aquestes podrien produir-se davant la tornada del personal docent i no docent, que es trobi en alguns dels grups d'especial sensibilitat i de risc. Per tant, abans de la tornada a les aules està la salut.        

A més a més, UGT  Ensenyament critica que el protocol de vigilància i d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb Covid-19 entre l'alumnat del centre no és una eina suficient. En aquest sentit, recorda que si un professional d'un centre educatiu presenta símptomes compatibles de la COVID-19 no ha d'anar al centre i s'ha de posar en contacte amb el seu centre de salut.

El cas dels centres d'educació especial pot ser molt més greu. Les activitats i feines a realitzar amb l'alumnat amb necessitats especials no es poden garantir, ni tenen possibilitat d'adaptació per assegurar les mínimes condicions de seguretat i protecció. Pot ser no puguin aplicar-se les mesures adequades, que serien mampares, vestits especials o màscares de protecció.

Per altra banda, segons la planificació actual podrien tornar a les aules 56.919 alumnes el pròxim 25 de maig, a aquest total hi ha que afegir els 497 alumnes de Formentera que podran tornar una setmana abans. Tot i que l'assistència és voluntari el sistema educatiu de Balears, UGT-Ensenyament insisteix que l’arxipèlag no està preparat per fer-ho amb seguretat.

Els alumnes que assisteixen a classe han de guardar una distància mínima de 2 metros entre ells, és a dir un espai de 4 metres quadrats. No totes les aules estan preparades per garantir aquestes distàncies.  El màxim per grup serà de 12 alumnes. A Infantil les ràtios que s'han fixat : 0-1 any, 3 bebès, 1-2 anys, 4 nins, 2-3 anys, 6 nins; 3-6 anys, 12 nins.