És un error greu la falta de transparència amb els casos de Covid als centres educatius

Fecha: 17 Sep 2020

UGT-Ensenyament es queixa de la falta de transparència per part de la Conselleria d'Eduació davant els centres escolars on hi ha hagut casos registrats de COVID-19 i considera que s’haurien de poder conèixer el nom dels centres afectats, a més de les xifres que comunicaran setmanalment, ja que és una informació pública.

 Exigeix a la Conselleria que es negociï amb els delegats/es de prevenció de riscos laborals del Comitè de Salut Laboral i les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial qualsevol represa de l’activitat docent presencial, i, en qualsevol cas, considera que aquest retorn ha de guiar-se únicament i exclusivament per als criteris sanitaris.

 Per altra banda, l'organització sindical ha donat el vist-i plau al sistema de substitucions per considerar positiu el fet que es faci per illes i persones, la qual cosa dona estabilitat. Ara bé, demana que les substitucions exprés que es preveuen haurien de ser extensibles a qualsevol tipus de substitució i no només per baixes derivades de la COVID.

 Fa temps que UGT demana que quant un professor es posi malalt, es substitueixi tot d’una per garantir el dret de l’adjudicació de l’alumnat. Amb l’actual sistema hi ha centres que han d’estar fins a 7 dies sense tenir un professor.

 Demana que es doti d’equips de protecció individual (EPI) a tot personal docent i no docent adscrit als centres. Aquí s’han d’incloure mascaretes, guants o bates que haurien de donar-se abans de l’inici de l’activitat. L’ús de la mascareta FFP2 hauria d’ampliar-se als docents que ara mateix no utilitzen aquesta mascareta, com als cicles d’alumnes infantils i a l’alumnat amb necessitats especials.

 A més, UGT ha exigit que es facin adaptacions als llocs de feina per al personal sensible a la COVID i que no es descarti el teletreball en aquests casos.  S’ha d’evitar l’exposició a qualsevol risc, ja que pot ser fatal per a la seva salut.

 La màxima prioritat en aquest inici de curs 2020-2021 ha de ser la prevenció, evitar desigualtats socials i garantir al màxim la seguretat sanitària entre l’alumnat, familiars i personal docent i no docent adscrit als centres.

 També es reclama que als centres hi hagi personal sanitari per donar suport al personal docent en aquesta crisi per la COVID-19. També un banc digital o un call center perquè el professorat o alumnes puguin resoldre els seus dubtes sobre el COVID.

 UGT Ensenyament considera que l’increment de les mesures de seguretat que ha plantejat la Conselleria en aquest nou escenari són necessàries, però no són suficients per garantir la presencialitat que es pretén, amb garanties de seguretat sanitària. Són necessàries mesures de neteja i desinfecció periòdica del centre. A més de proporcionar sabons desinfectants d’ús ràpid en totes les aules i dependències. 

 Molts professors s'han queixat a UGT Ensenyament que la tornada del curs és caòtica i amb molt poc material per prevenir el COVID-19. Per altra banda, seguim reivindicant que es mantinguin  les ràtios dels alumnes de 20 per aula no es respecten.

 UGT ja va manifestar que com a mínim es necessita la contractació de 1.000 docents per donar resposta a les noves necessitats derivades de la crisi sanitària  del Covid-19. Recorda que va presentar un recurs per vulneració del dret a la negociació col·lectiva a la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

Fuente: UGT Illes Balears