S'ha de respectar la llei de normalització lingüística

El sindicat UGT de les Illes Balears, davant la proposició no de llei presentada per Vox al Parlament de les Illes Balears per a la creació de la “Oficina de Garantía de Libertad Lingüística”, volem dir el següent:

El sindicat UGT de les Illes Balears, davant la proposició no de llei presentada per Vox al Parlament de les Illes Balears per a la creació de la “Oficina de Garantía de Libertad Lingüística”, volem dir el següent:

Ens trobem ja davant l’inici d’un hipotètic compliment dels pactes que la ultradreta va signar amb el Partit Popular per a permetre la governabilitat a Margalida Prohens i veiem, amb preocupació, que es torna a utilitzar la llengua com element de divisió i confrontació i assistim bocabadats com cada part interpreta idees contraposades de l’acordat.

En el seu desenvolupament, la proposició no de llei pretén eliminar de forma unilateral la Llei, aprovada per unanimitat, de Normalització Lingüística de l’any 1986 i va en contra, fins i tot, del que dicta l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

VOX considera que és necessària una oficina que reculli les reclamacions dels castellanoparlants davant el que nomenen “vulneració del dret a la llibertat lingüística” i diu que amb aquesta llei es promou l’ús de les modalitats pròpies de les illes, ignorant que el català ja denomina i normalitza les variants de les llengües insulars.

La ultradreta fa palesa així, una altra vegada, el seu menyspreu a la cultura d’aquesta terra, i de la qual, la llengua n’és el tret més representatiu. Només la seva preservació, cura i foment pot impedir la seva pèrdua. 

De tots és sabut que de les dues llengües oficials de les nostres illes, només el català està en perill real de desaparèixer i, per tant, l’única que necessita protecció. És purament populisme fer lleis per assegurar el dret dels i les castellanoparlants a utilitzar la seva llengua quan, al contrari, són les persones que parlen català les que es troben amb més dificultats de parlar-la i ser-ne parlats.

Per això, des del sindicat UGT a les Illes Balears, manifestem el nostre més profund rebuig a l’atac que la ultradreta de Vox promou contra la cultura i la llengua pròpia de les Balears, al temps que fem una crida a totes les organitzacions, associacions, entitats i a tota la ciutadania de les nostres illes a fer front als intents de callar, un cop més, la nostra veu i exigim que, qualsevol iniciativa que tingui com objecte la nostra llengua es faci des del consens i no des de posicions dogmàtiques i sectàries.
 

Fuente: UGT Illes Balears